Dotacje

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, lata 2014-2020
Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Wyleżałek i Wyleżałek Spółka Jawna Marek i Jarosław Wyleżałek

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie eMOTO – dedykowanej platformy realizacji procesów biznesowych w branży motoryzacyjnej

Nr wniosku: WND-RPSL.03.03.00-24-04BE/18-001

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wdrożenie eMOTO dedykowanego systemu realizacji procesów biznesowych w firmie, w szczególności związanych z obsługą kontrahentów, zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów optymalizującego i automatyzującego komunikację w modelach B2B, B2C i B2E.

Planowane efekty:
- dywersyfikacja oferty,
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,
- zacieśnienie współpracy z dostawcami i klientami
- optymalizacja procesów wewnętrznych i wzrost ich wydajności,
- redukcja kosztów świadczenia usług,
- poprawa warunków pracy pracowników.

Okres realizacji: 1.06.2019-31.03.2020

Wartość projektu: 174 500,00 PLN

 

Zapytania ofertowe

nr zapytania: 01/10/2019

miejsce, data publikacji: Siemianowice Śląskie, 31.10.2019r.

tytuł: Dostawa modułów oprogramowania i czytnika

opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie Bazy Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215009

zapytanie rozstrzygnięte

wybrany dostawca: ASCO Systemy Informatczne Sp. z o.o.Sp. komandytowa, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków; data wpłynięcia oferty: 7.11.2019;  cena netto: 83700,00 PLN; cena brutto: 102951,00 PLN

 

nr zapytania: 01/11/2019

miejsce, data publikacji: Siemianowice Śląskie, 5.11.2019r.

tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego

opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie Bazy Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215654

zapytanie rozstrzygnięte

wybrany dostawca: Firma Interlink mgr inż.. Piotr Wiśniowski; Adres: ul. Moniuszki 6, 42-660 Kalety; Data wpłynięcia oferty: 13.11.2019; Cena netto: 96290,00 PLN; cena brutto: 118436,70 PLN