Dotacje

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, lata 2014-2020
Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Wyleżałek i Wyleżałek Spółka Jawna Marek i Jarosław Wyleżałek

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie eMOTO – dedykowanej platformy realizacji procesów biznesowych w branży motoryzacyjnej

Nr wniosku: WND-RPSL.03.03.00-24-04BE/18-001

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wdrożenie eMOTO dedykowanego systemu realizacji procesów biznesowych w firmie, w szczególności związanych z obsługą kontrahentów, zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów optymalizującego i automatyzującego komunikację w modelach B2B, B2C i B2E.

Planowane efekty:
- dywersyfikacja oferty,
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,
- zacieśnienie współpracy z dostawcami i klientami
- optymalizacja procesów wewnętrznych i wzrost ich wydajności,
- redukcja kosztów świadczenia usług,
- poprawa warunków pracy pracowników.

Okres realizacji: 1.06.2019-31.03.2020

Wartość projektu: 174 500,00 PLN